דף הבית > שקיפות
תקציב תלת שנתי להפעלת יחידה טיפולית   –   “לכל נפש”
פרוט שנה 1 שנה2 שנה 3 סה”כ
הוצאות :
תשלום למנהל היחידה – כולל שעות ניהול והדרכה          30,000            30,000        30,000          90,000
תשלום למטפלים        160,000          160,000      160,000        480,000
שירות מזכירות          12,000            12,000        12,000          36,000
דמי שכירות חדרים במרפאה                 –
ארנונה מים וביוב, חשמל, טלפון                 –                  –
תקורה 6% משכר העבודה          18,150            18,150        18,150          54,450
סה”כ הוצאות והשקעות        220,150          220,150      220,150        660,450
נתוני מרפאה כמות אופי הנתון
מנהל יחידה- שעות ניהול בשבוע 5 שעות
תשלום למנהל לשעת עבודה 120 שקלים
מספר מטפלים 4 בני אדם
תשלום למטפלים עבור שעת טיפול 80 שקלים
מספר מטופלים מירבי ביחידה 20 בני אדם
מספר שעות טיפול למטופל בשבוע 2 שעות
סה”כ שעות טיפול בשנת עבודה 2000 שעות
שעות ישיבות צוות בשבוע ללא תשלום למטפלים 1.5 שעות
שעות סמינר בשבוע ללא תשלום למטפלים 1.5 שעות
שעות הדרכה אישית למטפל בשבוע ללא תשלום למודרכים-מטפלים 2 שעות
מספר שבועות בשנה 50 שבועות