Home > Event > Fund Raising Event 2012
08 July, 2012
19:00

נאומו של יו"ר עמותת לכל נפש - ד"ר אילן אמיר

חברים, אורחים, עמיתים, בני משפחה ומתנדבים יקרים.
אני שמח ונרגש לדבר בפניכם בערב המיוחד הזה.
לפני כשנה כשהתבהר לנו שהצלחנו לגייס מספיק כסף לפתוח את היחידה הראשונה, התחלנו לקבל מאנשי הצוות של המרפאה הפניות של מועמדים שלהערכתם זקוקים לסוג הטיפול שאנחנו מציעים. אירה ויונתן הם שני המטופלים הראשונים איתם נפגשנו.
הם הופנו ליחידה כי הטיפול הפסיכותרפויטי שהם קיבלו עמד להיקטע למרות שלכולם היה ברור שהם זקוקים להמשך טיפול.
פתיחת היחידה אפשרה לאיילת המטפלת שלהם להמשיך ולטפל בהם.
במסגרת הראיון סיפרנו להם על העמותה ועל היחידה שעומדת לקום. הדגשנו שיש לנו שתי דרישות מהמטופלים ביחידה. הדרישה הראשונה היא שהם יתמידו לבוא לפגישות באופן עקבי. הדרישה השנייה היא שאחת לחצי שנה הם ימלאו מספר שאלונים שנועדו להעריך את מצבם הנפשי. הסברנו להם שאנחנו מנהלים תכנית ליווי והערכה לפרויקט כדי שנוכל בעתיד להשפיע על מערכת בריאות הנפש הציבורית וקופות החולים להשתתף במימון טיפולים כאלה.
כשביקשנו לקראת ערב ההתרמה מאירה ויונתן להצטלם לסרט שראיתם ולספר את סיפורם, שניהם ענו מיד ובלי הרבה היסוסים, שהם ישמחו להצטלם ולהתראיין לסרט ועוד עמדו על כך שדמותם לא תטושטש, מאחר והם עומדים מאחורי כל מילה שאמרו. הם הדגישו שחשוב להם שכמה שיותר מטופלים יוכלו לקבל טיפול כזה והוסיפו שזו תהיה תרומתם, והדרך שלהם להביע את תודתם.
הודות להתגייסותכם ולתרומתכם, אירה, יונתן ומטופלים נוספים המטופלים ביחידה זוכים לתמיכתם של ידידי נפש ומקבלים את מלוא הטיפול הנפשי לו הם זקוקים כאוויר לנשמה.
כולי תקווה ואמונה שנצליח להקים יחידה שכזאת גם לטיפול בילדים. יחידה שתיתן גם לאור בן ה 6, שירה בת ה 12 וילדים רבים נוספים המתמודדים עם מצוקות נפשיות קשות ומורכבות ובאים משכבות סוציו-אקונומיות חלשות, סיכוי לממש את הפוטנציאל ההתפתחותי הטמון בהם ולחיות חיים יצירתיים בעלי ערך, משמעות וסיפוק.

כעת אני מתכבד להציג ולהזמין לבמה את פרופסור קנת מן אורח הכבוד של הערב הזה.
פרופסור קנת מן הוא מקים הסנגוריה הציבורית והסנגור הארצי הראשון.
במסגרת עבודתי כפסיכיאטר במרפאה ציבורית לבריאות נפש טיפלתי בהרבה מטופלים שנזקקו לייעוץ משפטי שלא יכלו לממן מכיסם הפרטי, כיוון שרבים מהם התקיימו מקצבת נכות. בזכות הסנגוריה הציבורית  הם זכו לסיוע משפטי מקצועי ומסור ללא תשלום מה שהיווה עבורם לעיתים קרובות קרש הצלה.
על הרקע הזה חשבנו שאין אדם מתאים יותר מפרופסור מן לכבד אותנו בנוכחותו ואנחנו מודים לו מקרב לב שהוא נענה להזמנתנו.