דף הבית > שיטות טיפול > פרוייקט ליווי ומעקב

פעולת היחידות מנוטרת ע”י צוות מחקר מקצועי, אשר אומר ומעריך את טיב ההשפעה של הטיפול על מטופלי היחידה לאורך הטיפול ואף אחריו. מחקר הליווי כולל קבוצת ביקורת בת כ-50 משתתפים משתי היחידות. המחקר אושר ע” ועדת הלסינקי של ביה”ח ע”ש יהודה אברבנאל בבת ים.

העדויות שהמחקר מעלה, יחד עם ההתרשמויות של מטפלינו, מצביע על תמורות חשובות ומשמעותיות. תוצאות מפורטות של המחקר תתפרסמנה לקראת סיום שנת 2015.

אשפוז חוזר

אנו רואים תמורה דרמטית בתחום האשפוזים החוזרים בקרב מטופלינו. ביחידת המבוגרים נמצאים מספר לא מבוטל של מטופלים שבעברם אושפזו פעמים חוזרות ותכופות במוסדות בריאות הנפש. מתחילת תקופת הטיפול, לא נרשמו אשפוזים חוזרים אצלם, או אצל אף מטופל אחר ביחידה.

איכות חיים ותפקוד

הפסיכותרפיה האינטנסיבית מלווה את המטופל לאורך זמן ארוך, ומהווה עבורו ‘משענת’ לקשיים השונים שעשויים לעלות במהלך חייו. יש על כן לשים לב לשינוי ולהתקדמות שחלים בתחומי החיים השונים אצל מטופלנו, וכן לבחון את עמידותם לאורך זמן.

ביחידת המבוגרים, אנו רואים שינויים מהותיים ומשמעותיים ברמת איכות חייהם, בתפקודם המקצועי והבין-אישי. במהלך הטיפול, ראינו כיצד מטופלים שונים שוברים דפוסים ומגלים יוזמה ותעוזה לשנות את אורח חייהם.

ביחידת המבוגרים, הדבר כולל רכישת מקצוע ועבודה, יצירת קשרים זוגיים וחברתיים אחרי שנים של בדידות, חידוש קשרים משפחתיים, ביצוע רכישות משמעותיות.

ביחידת הילדים, הטיפול שיחק תפקיד משמעותי בהחזרת ילדים למסגרת לימודית אחרי תקופת המנעות ממושכת, בשיפור הביצועים בבית הספר, בשיקום של הקשרים בתוך המשפחה ובהרחבת מעגל החברים.

ללא יוצאים מן הכלל, תחילת הטיפול לווה בירידה משמעותית בתסמינים ובתחושת הקלה. הקלה זו איפשרה, במרוצת הטיפול, להתמודד עם המורכבויות השונות והיחודיות שפקדו את המטופלים.

צוות המחקר

מנהלי המחקר– פרופ’ גבי שפלר, ד”ר הנרי שור, ד”ר גילי גולדצווייג וד”ר אילן אמיר

ריכוז המחקר, הפעלתו וניתוח סטטיסטי – ד”ר איילת פלוס, רון פינקנברג ומיטל גרימלנד.